Одним з перспективних засобів формування/удосконалення ходи є заняття на біговій доріжці, яке все частіше застосовується у дорослих та дітей з різноманітними неврологічними ураженнями.

Формування ефективної та якісної ходи є важливим завданням реабілітації пацієнтів з моторними порушеннями, оскільки хода є не тільки основним актом локомоції людини, але і важливою передумовою успішної соціально-побутової адаптації. Враховуючи позитивний світовий досвід, заняття на біговій доріжці були включені в інтегральну систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за Методом проф. Козявкіна. Основним завданням занять на біговій доріжці є формування у пацієнта крокових рухів, використовуючи здатність мозку навчатися і генерувати необхідні імпульси до м’язів ніг у відповідь на правильні сенсорні стимули. Сенсорні сигнали, які виникають під час крокових рухів, необхідні для формування рухового патерну (схеми послідовного збудження нейронів, які керують відповідними м’язами при ході).

Заняття на біговій доріжці проводять фахівці з фізичної реабілітації (фізичні терапевти). Перед початком занять здійснюється оцінка ходи пацієнта шляхом візуального аналізу, та враховуючи цілі та завдання індивідуальної реабілітаційної програми, складається план та визначається вид занять. Заняття на біговій доріжці можна умовно розподілити на два види:

  • з підвісною системою для підтримки ваги тіла;
  • без підвісної системи для підтримки ваги тіла.

Заняття з підтримкою ваги тіла проводяться на біговій доріжці фірми Woodway із підвісною системою LOKO Station PPS 55, яка забезпечує всі вимоги до формування ходи. Доцільним є застосування підвісної системи тоді, коли пацієнт не може тривалий час перебувати у положенні стоячи біля опори, наявні порушення рівноваги у положенні стоячи, самостійне утримання балансу під час крокових рухів є утруднене.

Застосування підвісної системи допомагає у розвитку здатності утримувати власну вагу тіла та переносити її під час ходи. Підвісна система дозволяє зменшити навантаження на нижні кінцівки, оскільки утримує до 40 % ваги пацієнта. Важливо, щоб підвісна система допускала достатнє, для нормальної ходи, вертикальне зміщення центру ваги пацієнта, але не давала при цьому пацієнту втратити рівновагу (для нормальної ходи достатньо 5 см вертикального зміщення). Крім того, підвісна система забезпечує максимальний рівень безпеки та унеможливлює падіння.

Заняття без застосування підвісної системи, проводяться на біговій доріжці фірми Woodway, яка має спеціальні поручні із можливістю регулювання висоти. Під час занять, окрім, власне формування правильних крокових рухів, часто застосовуються вправи на удосконалення рівноваги у положенні стоячи, перенесення ваги тіла з однієї ноги на іншу, розвиток рівномірності кроку, ритмічності ходи (під рахунок, музику). Застосовуються також вправи на ходьбу приставними кроками (вбік) та хода назад. Поступово, в процесі занять, відпрацьовується хода без допомоги рук та без допомоги фахівця.

Головною перевагою застосування занять на біговій доріжці (з підтримкою ваги тіла або без неї) є те, що пацієнт може здійснювати більшу кількість правильних рухів, у порівнянні із крокуванням у побутових умовах. Загальна кількість становить 9-10 занять, середня тривалість одного заняття 10-15 хв. Навантаження у перші два дні помірне, протягом наступних днів інтенсивність занять поступово збільшується, а в останні два дні - зменшується. Оцінка рівня навантаження здійснюється шляхом контролю частоти пульсу.

Оскільки заняття на біговій доріжці входять до пакету додаткових процедур, то визначення доцільності їх проведення здійснюється із врахуванням індивідуальних функціональних можливостей кожного пацієнта.